Logistiek documenten

Scannen, elektronische archivering, OCR, invoer van gegevens, verwerking van post, callcenter

gestion électronique document - Village N°1 Entreprises
archivage document

DOCUMENTBEHEER

Wij bieden volgende diensten voor het elektronische beheer van uw documenten:

 • Scannen van alle formaten (inclusief A0++ tekeningen)
  • digitalisering van medische dossiers voor klinieken/ziekenhuizen
  • digitalisering van stedenbouwkundige dossiers voor steden en gemeenten
  • digitalisering van de registers van de burgerlijke stand (geboorte – huwelijk – overlijden) voor steden en gemeenten
  • digitalisering van inkomende post voor bedrijfstypen
  • digitalisering van notariële akten
  • digitalisering van elektrische plannen en schema’s (machines en gereedschappen)
  • digitalisering van leveranciersfacturen voor integratie in de boekhouding.
 • Gegevenscodering van alle soorten documenten: burgerlijke aktes, medische certificaten, enz.
 • Indexering van documenten en/of herkenning van indexvelden
 • Bestandscontrole
 • Beheer van databases
 • Reacties op ontvangen e-mails
 • Teruggave van specifieke documenten aan de klant
 • Verzending van brochures, documentatie, enz.
 • Afgifte van post op het computernetwerk van de klant
 • Opslag en/of vernietiging van papieren documenten
 • Beheer van inkomende post, post openen, sorteren en klantspecifieke typologie
 • Ophalen van postbussen en/of afhalen bij de klant

Wij voeren onze diensten voor het beheer van documenten uit bij ons of ter plaatse bij onze klanten.

GEGEVENSBESCHERMING

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist dat elk bedrijf dat met (al dan niet gevoelige) persoonsgegevens omgaat, de integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid ervan waarborgt. De AVG heeft ook als doel de rechten van personen te consolideren en wie deze persoonsgegevens verwerkt, meer verantwoording te laten afleggen. Village n° 1 Enterprises koos voor een geautomatiseerde oplossing om de AVG na te leven en stelde een functionaris voor gegevensbescherming aan om toezicht te houden op het wettelijk kader.

Zijn of haar belangrijkste taak bestaat erin de taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen te bepalen van de verwerkingsverantwoordelijke en van de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, en alle maatregelen en interne schriftelijke procedures toe te passen om de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming te allen tijde te waarborgen en te kunnen aantonen. In Village N°. 1 Enterprises wordt de toegang tot persoonsgegevens bepaald door vooraf verleende rechten. Iedereen die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, moet een geheimhoudingsdocument ondertekenen dat verbiedt de informatie openbaar te maken die hij of zij tijdens het werk mogelijk te zien krijgt. De toegang tot de lokalen is beveiligd door een badge op naam. Zodra een nieuw project start, onderzoekt een multidisciplinair team de haalbaarheid van het project en bepaalt het de veiligheidsregels die moeten worden toegepast.

Geïnteresseerd in onze diensten?

Onze diensten kunnen worden aangepast aan uw behoeften. Contacteer ons voor meer informatie.

Plan een gesprek