Er was eens

Village n°1 Entreprises

1963 – 1995

In december 1963 richtten ouders van gehandicapten Village n°1 op. Het initiatief was een antwoord op een groeiende bezorgdheid: “Wat gebeurt er met onze kinderen als wij er niet meer zijn? In de jaren zestig waren er weinig alternatieven voor een thuis of een gezin. Beginnend met een grote boerderij in Waals-Brabant, ontwikkelde het Dorp zich rond twee hoofdlijnen: werkplaatsen voor aangepast werk en woningen voor gehandicapten. De initiatiefnemers van Village n°1 werden geïnspireerd door “Botton Village”, een klein Engels dorp waar sinds 1955 mensen met een handicap en hun verzorgers werken.

In België evolueerde de wetgeving en opende nieuwe horizonten. Met de wet van 16 april 1963 werd het Nationaal Fonds voor de Sociale Reclassering van Gehandicapten opgericht. Het Fonds voorziet in een systeem van tewerkstelling voor gehandicapten via beschutte werkplaatsen.

In de jaren 1970 werd het land gefederaliseerd en hangt de gehandicaptensector nu af van het Waalse Gewest. Dit laatste heeft bij decreet van 6 april 1995 het Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapten (nu het Agentschap voor een Kwaliteitsvol Leven) opgericht en de beschutte werkplaatsen omgevormd tot aangepaste werkbedrijven. De hoofdactiviteit was toen het verpakken en conditioneren van producten.

1995 – 2014

In 1995 werd de dienst voor elektronisch documentenbeheer in het leven geroepen. Deze dienst biedt bedrijven taken als het sorteren van post, het scannen van documenten en het coderen van gegevens.

In de jaren 2000 werden de industriële installaties van het dorp aanzienlijk uitgebreid. De aankoop van de site “Noucelles” van Wauthier-Braine in 2005 maakte een aanzienlijke ontwikkeling van de activiteiten mogelijk, die professioneler werden. Datzelfde jaar richtte het dorp twee integratiebedrijven op om tegemoet te komen aan de sociale behoeften op het gebied van werkgelegenheid. Het stelde zich zo open voor andere soorten kansarmen.

In tien jaar tijd groeide het personeelsbestand van 400 naar 1.000 werknemers en werden sommige interne diensten, zoals groenvoorziening, schoonmaak en renovatie, geleidelijk uitbesteed aan bedrijven en particulieren.

2008-2014

Eind 2008 moest het dorp, zoals alle bedrijven, de crisis het hoofd bieden. Het verzet wordt georganiseerd. Om zijn werknemers en zijn economische gezondheid te redden, reageert de Village en verwerft nieuwe klanten en contracten. Om zo concurrerend mogelijk te blijven, wordt een nieuwe organisatie opgezet. Het bedrijf wordt geherstructureerd naar activiteiten- en ondersteunende afdelingen en de managementfuncties worden nieuw leven ingeblazen.

Aanvankelijk bedoeld voor mensen met lichte verstandelijke beperkingen, opent het Dorp nu zijn deuren voor alle soorten beperkingen. De residentiële diensten, ondersteund door de transversale diensten van het Dorp, begeleiden elke gebruiker in zijn specifieke levensproject. De oorspronkelijke pedagogie, gebaseerd op bezetting, heeft een diepgaande verandering ondergaan om de toegang tot autonomie voor elk individu te bevorderen.

Village n°1 is voortdurend in ontwikkeling. Het bevordert een permanente evolutie van de oplossingen die aan gebruikers, klanten en werknemers worden aangeboden. Dankzij een dynamische structuur garandeert het dorp gediversifieerde, aangepaste, gepersonaliseerde en efficiënte diensten.

2014-2016

De Raad van Bestuur van Village n°1 heeft besloten de activiteiten van de onderneming voor aangepast werk te scheiden van die van de residentiële diensten en het dagverblijf. Het werkterrein is inderdaad aanzienlijk uitgebreid. De context verandert en de doelstellingen, de begunstigden, het personeel, de middelen en de uitgaven zijn anders geworden en moeten voortdurend in vraag worden gesteld. Daarom hebben de autoriteiten van Dorp nr. 1 besloten om de twee activiteitensectoren te scheiden. In december 2015 werd een nieuwe raad van bestuur opgericht voor de Corporate sector. Begin 2016 is het proces van splitsing van de twee entiteiten gestart, waarbij met behulp van de nieuwe directie een nieuwe start wordt gemaakt.

2017

Vanaf 1 januari 2017 heeft Village n°1 zijn splitsing in twee afzonderlijke en economisch levensvatbare afdelingen afgerond. De afdeling voor stages wordt omgedoopt tot Village n°1 Entreprises.

Nieuw kader voor Village n°1 Entreprises :

De missie van Village n°1 Entreprises blijft fundamenteel dezelfde. Zij bestaat uit het ondersteunen van mensen met een handicap of die uitgesloten zijn van de traditionele arbeidsmarkt door hen een kwaliteitsbaan en passende ondersteuning aan te bieden, met als doel het bereiken van voldoening door werk en reïntegratie in de traditionele arbeidsmarkt. Maar ook om op vele gebieden kwaliteitsdiensten aan te bieden aan bedrijven en particulieren die bereid zijn deel te nemen aan haar missie. Naast zijn historische klanten zoals AB-InBev, Coca-Cola European Partners, Colgate-Palmolive en Danone, telt het nu onder zijn klanten grote groepen zoals Colruyt, Sodexo en NLMK.

Momenteel zijn de diensten van Village n°1 Entreprises : verpakking, elektronisch documentenbeheer, call-center, schoonmaak, onderhoud van groene ruimtes en tenslotte dienstencheques (huishoudelijke hulp en strijken).

Geïnteresseerd in onze diensten?

Onze diensten kunnen worden aangepast aan uw behoeften. Contacteer ons voor meer informatie.

Plan een gesprek