ER WAS EENS

1963 – 1995

In december 1963 richtten enkele ouders van mindervaliden Village n°1 op. Het initiatief kwam tegemoet aan een toenemende bezorgdheid: “Wat gebeurt er met onze kinderen als wij er niet meer zijn?” In de jaren 60 waren er weinig alternatieven voor een tehuis of de familie zelf. Village werd vanuit een grote boerderij in Waals-Brabant opgebouwd rond twee grote pijlers: beschutte werkplaatsen en opvanghuizen voor mindervaliden. De initiatiefnemers van Village n°1 lieten zich inspireren door “Botton Village”, een Engels dorpje waar mensen met een handicap en hun begeleiders sinds 1955 werken.

In België zorgde de evoluerende wetgeving voor nieuwe invalshoeken. Met de wet van 16 april 1963 ontstond het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen. Dat Fonds voorzag in een tewerkstellingssysteem met sociale werkplaatsen voor mensen met een handicap.

In het federale België vanaf de jaren 70 viel de gehandicaptensector voortaan onder het Waalse Gewest. Dat riep met het decreet van 6 april 1995 het “Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées” in het leven, het Waalse agentschap voor de integratie van gehandicapte personen, dat intussen is omgedoopt tot het “Agence pour une Vie de Qualité” (agentschap voor een kwaliteitsvol leven). Dat decreet vormde tevens de sociale werkplaatsen om tot maatwerkbedrijven. Verpakkingen en het inpakken van producten vormden voortaan de hoofdactiviteit.

1995 – 2014

In 1995 werd de dienst voor elektronisch documentbeheer opgericht. Die voert voor bedrijven taken uit zoals het sorteren van post, het scannen van documenten en het invoeren van gegevens.

In de jaren 2000 werden de industriële voorzieningen van Village heel wat uitgebreider. Dankzij de aankoop van de site “Noucelles” in Woutersbrakel in 2005 konden de activiteiten verder worden uitgebouwd en geprofessionaliseerd. In datzelfde jaar richtte Village twee inschakelingsondernemingen op om tegemoet te komen aan de sociale behoeften op het vlak van werkgelegenheid. Op die manier werd Village ook toegankelijk voor andere kwetsbare groepen.

In tien jaar tijd is het personeelsbestand gegroeid van 400 naar 1000 werknemers en sommige interne diensten, zoals tuinonderhoud, schoonmaak en renovatie, werden geleidelijk aan uitgerold naar bedrijven en particulieren.

2008-2014

Eind 2008 moest Village, net als andere bedrijven, zien op te boksen tegen de crisis.  Village kwam in actie door nieuwe klanten en contracten binnen te halen om de werknemers en de economische gezondheid te redden. Tevens werd een nieuwe organisatie opgezet om het concurrentievermogen zo groot mogelijk te houden. Het bedrijf werd geherstructureerd per activiteit en per type ondersteuning en de managementfuncties werden versterkt.

Oorspronkelijk was Village alleen bedoeld voor mensen met een lichte mentale beperking, maar intussen stond het open voor mensen met om het even welke handicap. De verblijfsdiensten begeleidden met de steun van de multidisciplinaire diensten van Village alle gebruikers bij hun specifieke levensplannen. De oorspronkelijke pedagogie, die iedereen een bezigheid wilde geven, werd drastisch omgevormd om iedereen zelfstandiger te laten werken.

Village n°1 bleef zich voortdurend ontwikkelen. Het streefde naar een permanente evolutie van de oplossingen die aan de gebruikers, klanten en werknemers werden aangeboden. Door middel van een dynamische structuur stond Village dus garant voor een hele waaier aan aangepaste en efficiënte diensten op maat.

2014-2016

De Raad van Bestuur van Village n°1 besliste om de activiteiten van het maatwerkbedrijf te scheiden van die van de verblijfs- en dagopvangdiensten. Het werkterrein van de activiteiten was immers aanzienlijk groter geworden. De context evolueerde dus. Ook de doelstellingen, de begunstigden, het personeel, de middelen en de uitgaven waren anders geworden en vereisten steeds een kritische houding. Daarom hebben de bestuurders van Village n°1 besloten om de twee soorten activiteiten van elkaar te scheiden. In december 2015 werd een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld voor het segment Bedrijven. Begin 2016 werd gestart met de procedure om beide afdelingen van elkaar te scheiden. De nieuwe directie zorgde mee voor een nieuwe start.

2017

Op 1 januari 2017 was de opsplitsing van Village n°1 in twee afzonderlijke en economisch rendabele afdelingen een feit. De afdeling voor tewerkstelling werd omgedoopt tot Village n°1 Entreprises.

Village n°1 Entreprises kreeg een nieuwe omkadering:

De missie van de tak Village n°1 Entreprises bleef in principe dezelfde. Alles draait om de ondersteuning van mensen met een handicap en mensen die uitgesloten zijn van de traditionele arbeidsmarkt, door hen werk van goede kwaliteit en aangepaste begeleiding te bieden. Op die manier moeten ze zich kunnen ontplooien in hun werk en opnieuw deel kunnen uitmaken van de traditionele arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ook een waaier aan kwalitatieve diensten aangeboden aan bedrijven en particulieren die graag willen meewerken aan onze activiteit. Naast jarenlange klanten zoals AB InBev, Coca-Cola European Partners, Colgate-Palmolive en Danone behoren nu ook grote groepen zoals Colruyt, Sodexo en NLMK tot de klantenkring.

Momenteel biedt Village n°1 Entreprises volgende diensten aan: verpakken, elektronisch documentbeheer, callcenter, schoonmaak, tuinonderhoud, renovatie en tot slot activiteiten met dienstencheques (huishoudhulp en strijken).

Newsletter

Suivez l’actualité du Village n°1 Entreprises


Je m'inscris