JURIDISCHE STRUCTUUR

Aparte entiteiten met een gezamenlijke missie

De juridische structuur van Village n°1 ENTREPRISES is onderverdeeld in verschillende entiteiten: een vzw en drie naamloze vennootschappen met sociaal oogmerk. Elke entiteit heeft zijn eigen specifieke kenmerken, maar ze werken allemaal rond gelijkaardige doelstellingen met dezelfde focus. Village n°1 ENTREPRISES is een unieke organisatie die gemeenschappelijke waarden verdedigt en garant staat voor samenhangende activiteiten.

 

EEN VZW

• Village n°1 Entreprises vzw
De vzw Village n°1 Entreprises is een maatwerkbedrijf dat volwassenen met een door een subsidiërende overheid erkende beperking weer aan het werk wil krijgen.

DE NV SO

De naamloze vennootschappen met sociaal oogmerk bestaan uit :

  • deux Inschakelingsondernemingen (IO) :
    • ADM Village n°1 Entreprises en BTEAM Village n°1 Entreprises
  • één initiatief tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel :
    • Proxi Village n°1 Entreprises

Ze dienen om mindervaliden en sociaal zwakkeren in te schakelen door stabiele en betaalde banen te creëren en eventueel de noodzakelijke opleidingen te organiseren.
Deze bedrijven zijn gericht op de sociale en professionele re-integratie van mensen die zijn uitgesloten van het reguliere arbeidscircuit en bestrijden ook werkloosheid en andere vormen van uitsluiting. De belangrijkste doelstelling van de nv so is de creatie van duurzame, kwalitatieve en betaalde banen.

AFDELINGEN

En hun verantwoordelijke

Directie

Algemene Directie : Nathalie Claes

Administratieve & Financiële Directie: :
Frédéric Soupart

Commerciële Directie : Nathalie Claes

Operationele Directie : Antoine Damiens

Directie Human Resources : Nathalie Claes

AFDELING HUMAN RESOURCES

Contractuele en sociale relaties :

Frédéric Soupart

HR-ontwikkeling & Communicatie :

Anne Lemestré

Commerciële afdeling

INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN : Roland Gilliot, Benoit Verstegen, Frédéric Franquinet

DIENSTEN BACKOFFICE : Benoit Verstegen, Frédéric Franquinet

SCHOONMAAK : Betty Eeckhaut

TUINONDERHOUD : Damien Iweins d’Eeckhoutte

EXTERNE ONTWIKKELINGEN : Damien Iweins d’Eeckhoutte

Administratieve dienst : Geneviève Palmieri

 

 

Onze partners

Le Village compte, parmi ses partenaires, de nombreuses associations, institutions et entreprises à vocation sociale. Avec le soutien de :

Newsletter

Suivez l’actualité du Village n°1 Entreprises


Je m'inscris