Services > Logistiek Documenten

Logistiek Documenten

Scannen, elektronische archivering, OCR, invoer van gegevens, verwerking van post, callcenter

DOCUMENTBEHEER


Wij bieden volgende diensten voor het elektronische beheer van uw documenten:

 • Scannen van alle formaten (ook plannen in A0++)
 • Invoeren van gegevens van alle soorten documenten: aktes van de burgerlijke stand, medische attesten …
 • Indexeren van documenten en/of herkenning van de velden voor indexering
 • Controle van bestanden
 • Beantwoorden van ontvangen e-mails
 • Terugsturen van speciale documenten naar de klant
 • Verzending van brochures, documentatie …
 • Bewaring van de post op het IT-netwerk van de klant
 • Opslag en/of vernietiging van papieren documenten
 • Openen van post, sorteren en specifieke typologie van de klant
 • Leegmaken van brievenbussen en/of ophalen bij de klant

Wij voeren onze diensten voor het beheer van documenten uit bij ons of ter plaatse bij onze klanten.

Gegevensbescherming


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist dat elk bedrijf dat met (al dan niet gevoelige) persoonsgegevens omgaat, de integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid ervan waarborgt. De AVG heeft ook als doel de rechten van personen te consolideren en wie deze persoonsgegevens verwerkt, meer verantwoording te laten afleggen. Village n° 1 Enterprises koos voor een geautomatiseerde oplossing om de AVG na te leven en stelde een functionaris voor gegevensbescherming aan om toezicht te houden op het wettelijk kader. Zijn of haar belangrijkste taak bestaat erin de taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen te bepalen van de verwerkingsverantwoordelijke en van de personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, en alle maatregelen en interne schriftelijke procedures toe te passen om de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming te allen tijde te waarborgen en te kunnen aantonen. In Village N°. 1 Enterprises wordt de toegang tot persoonsgegevens bepaald door vooraf verleende rechten. Iedereen die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, moet een geheimhoudingsdocument ondertekenen dat verbiedt de informatie openbaar te maken die hij of zij tijdens het werk mogelijk te zien krijgt. De toegang tot de lokalen is beveiligd door een badge op naam. Zodra een nieuw project start, onderzoekt een multidisciplinair team de haalbaarheid van het project en bepaalt het de veiligheidsregels die moeten worden toegepast.


Newsletter

Suivez l’actualité du Village n°1 Entreprises


Je m'inscris